vod Fotogal ria Cenn k slu ieb Kontakt
Fotoatelir - LORPonkame fotenie v naom ateliri, v exteriroch, ale aj kdekovek poda poiadaviek zkaznka.

Ponkame fotenie modelingovch bookov, fototestov, rodn s demi, fotografie na kolsk tabl i oznmenia. Zabezpeujeme kompletn fotosluby vo svadobn de, ako je fotenie prprav, obradu, hostiny, ale aj fotenie mladomanelov v tdiu.

Pre dosiahnutie maximlnej kvality snmok pouvame na fotenie profesionlnu full frame digitlnu zrkadlovku CANON EOS-5D MARK II. Je to 21 MPix fotoapart, ktor poskytne dostaton rozlenie aj pre tla na vek formt.